Algemeen

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer een klacht niet met de behandelend diëtist kan worden opgelost kunt u terecht bij info@klachtenloket paramedici.nl