Kwaliteit

Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Deze registratie waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld dat de diëtist over voldoende recente werkervaring beschikt en voldoende na- en bijscholingen volgt om zo optimaal mogelijk te kunnen handelen.
Zie   www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Naast beroepsinhoudelijke gerelateerde opleidingen heb ik o.a.de practitioner opleiding NLP, de opleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd, de Post HBO behandeling van eetstoornissen door diëtisten.

Beroepsverenigingen/netwerken

NVD
Als diëtist ben ik aangesloten bij diverse beroepsverenigingen zoals; NVD, Nederlandse Vereniging van Diëtisten zie www.nvdietist.nl

VIE
De VIE is een landelijk netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De VIE is erkent door de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) als landelijk netwerk met specifieke deskundigheid. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis.  www.dietisten-eetstoornissen.nl

NDBC
NDBC Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie, is een landelijke werkgroep van diëtisten die patiënten begeleiden met de voeding nadat ze een bariatrische ingreep hebben ondergaan. Zoals b.v een maagbandje, Gastric Bypass en een  Gastric Sleeve.

DINETT
DINETT is een samenwerkingsverband tussen diëtisten in de regio ‘s-Hertogenbosch,
werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, verpleeghuizen en  zelfstandige diëtistenpraktijken.

DIëTISTEN WERKGROEP ‘S-HERTOGENBOSCH E.O
Werkgroep zelfstandig gevestigde diëtisten ’s- Hertogenbosch en omstreken. (werkgebied Zorgroep Chronos).