Vergoedingen

Dieetadvisering is  opgenomen in de basisverzekering.

U heeft dan wel te maken met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Naast de 3 uur in de basisverzekering heeft u mogelijk recht op extra vergoeding via uw eventueel aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Voor chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, COPD, hart en vaatziekten geldt ook geen eigen risico, als u wordt behandeld in de ketenzorg. De ketenzorg van Boxtel valt onder de zorggroep van Chronos.

Directe toegankelijkheid.
Voor alle zorgverzekeraars heeft u geen verwijzing meer nodig.
U kunt dan zonder tussenkomst van een arts een afspraak maken.